Könyvajánló:

Hermann Simon - Rejtett Bajnokok

Stratégia
Stratégiai vezetési tanácsadás, a stratégia-készítés és megvalósítás támogatása.
 
Dr Csath Magdolna egyetemi tanár a „Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században” című kötetének előszavában megállapítja, hogy „.. egy jól működő stratégiai tervezési és vezetési rendszer a hozzá kapcsolódó hatékony megvalósítási módszerekkel együtt javítja a cég sikerességének esélyeit”.
 
A hivatkozott műben a stratégia fogalmának többféle definíciója is megtalálható, a „Bevezetésben” például a következő: „a stratégia szó görög eredetű, akkori értelmezése a „háború művészete” volt”.
 
Egykori élelmiszeripari és malomipari vezetőként azonban elsősorban az jut eszembe, amit Pompeius a hajósainak mondott, amikor viharban kellett gabonát szállítaniuk Szicíliából Rómába: „Navigare necesse est”, azaz „hajózni szükséges”. A mondás másik fele is tanulságos: „vivere non est necesse”, vagyis „élni nem muszáj”.
Én azt mondanám, hogy élni muszáj ezért élet- és vállalati stratégiára szükség van, minden embernek és minden cégnek. Az egészséges életmód nem garantálja a hosszú és minőségi életet, de növeli annak esélyeit. A vállalkozások vezetői gyakran elhalasztják a hosszabb távú stratégiai tervezés megkezdését, mert a környezeti bizonytalanság nagy, amit ma gondolunk a jövőről az biztosan nem úgy lesz majd. Ez így van, de én csak azokat a cégeket láttam sikeresnek, amelyek aktívan alakították saját jövőjüket, kitartóan küzdöttek jövőképük megvalósításáért és ehhez összességében rugalmas stratégiát valósítottak meg.
 
A stratégia megvalósítása:
 
„A stratégiai vezetés a tervezés és a megvalósítás együttes folyamata. A stratégiai tervezés során kialakított jövőkép és célrendszer elérésének legfontosabb eszközei a stratégiai akciók. A stratégiai akciók és a velük járó változtatások sikeres megvalósításának sok feltétele van. Többek között szükség van támogató szervezetre, kultúrára és megfelelő humánstratégiai módszerekre. .. A változások sikeres megvalósításának feltételeit a felső vezetésnek kell biztosítania.”  
 
Stratégiai kérdésekben együttműködő partnerünk, a kiváló elméleti szakember, Dr Csath Magdolna professzorasszony, akinek a kiadásában jelent meg Magyarországon a "REJTETT BAJNOKOK a XXI. században" címmel Hermann Simon műve. A vállalati gazdasági szakkönyv ismeretlen, világpiaci vezetők sikeres stratégiáit mutatja be. Tanulságos, reményt adó példák sokaságával kis- és középvállalatok számára.